Vergi Mükellefi Savunuculuğu Online Eğitim Programı

Hem sizin hem de mükelleflerin başarısı için özel oluşturulmuş online eğitim programı

Derneğimiz Hakkında

 

Mükelleflerin her türlü cezaya maruz kalması nedeniyle mükelleflerin sorunlarını en iyi bilen ve çözüm üretebilen, değerli ve deneyimli üstadlarımız, emekli vergi hakimleri, emekli maliyeciler,eski vergi müfettişleri ve mali müşavirler ile birlikte Kocaeli ilinin Gebze ilçesinde 2013 yılında kuruldu.

 

Ülkemizde Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği bu amaçla kurulmuş ve bu biçimde faaliyet gösteren ilk ve tek dernektir.

 

Eğitim Programı Hakkında

 

Vergi konusu ve bununla ilgili uyuşmazlıklar, başlı başına bir uzmanlık konusudur. Özellikle yargı yoluna başvurma aşamasında, uyuşmazlık konusu olay ya da olaylarla ilgili; vergi uygulamasının, konuya ilişkin emsal olabilecek yargı kararlarının, davanın çözümlenmesinde izlenecek yöntemin, dava açma ile ilgili hukuki mevzuatın çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu da ancak uzun yıllar alan bilgi birikimi ve deneyimlerle olabilmektedir. 

 

Bu eğitim programı ile Online Eğitim, Videolar, Ders Notları ve  Sınavlar ile yılların bilgi birikimi ve deneyimi, belli bir sistematiğe göre ortaya konulmuştur, konunun uzmanı olmayanların dahi, dikkatli bir şekilde çalışmaları halinde olayı rahatça kavrayabilmeleri amaçlanarak vergi ihtilafları ve çözümü noktasında size uzmanlık kazandıracaktır.

 

 

 

 

Vergi Mükellefi Savunucusu olmak size prestij katar!

 
 

Eğitim Programının Fayda ve Avantajları

 

– Gelirinizi Artırma İmkanı

-Katılım Belgesi

– Dernek Temsilciliğine Aday Olma Hakkı

– VERSAV Hukuk & Danışmanlık’ta Savunucu Adayı Olma Hakkı

– Stajyer Adayı Olma Hakkı

– Kişisel İmajınızı Artırma Avantajı

Eğitim Programının Süreci

  •  

 

Eğitim Programına Kimler Katılabilir?

 

İktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olan herkes katılabilir.

 

 

 

 

Eğitim Programının Konuları

Dernek Tanıtımı 
Mükellef Hakları 
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları

– Vergi Dairesinin Koda Alması ve Tenzil Yazısı Göndermesi
Özel Esaslara Alınma ve Özel Esaslardan Çıkmanın Yolları 
Naylon Fatura ve Müteselsil Sorumluluktan Kurtulmanın Yolları
İhtirazi Kayıtla Beyan

-Vergi ve Ceza İhbarnamesi Gönderilmesi

Vergi Suç ve Cezaları 
Defter ve Belgelerin İnceleme Elemanına İbraz Edilmemesinin Sonuçları
İdari Para Cezası
Resen Mükellefiyet ve Cezaları
Takdir Komisyonu Kararı
Hatalı Yapılan Tebligatlar
Emlak Vergisi
Gümrük İhtilafları
Vergi İncelemeleri

– İdari Yoldan Çözüm Yolları
Vergi Hatalarının Düzeltilmesi
Vergi Cezalarından İndirim
Pişmanlık ve Islah
Vergi ve Cezalarda Uzlaşma
İzaha Davet Müessesesi

 

-6183 Sayılı Yasaya Göre Vergi Davaları
E-Haciz 
Emekli Maaşına Haciz Konulması
Menkul ve Gayrimenkul Malların Haczi
Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Menkul ve Gayrimenkuller
İhtiyati Haciz
İhtiyati Tahakkuk
Ödeme Emri
Tahakkuk ve Tahsil Zamanaşımı
Teminatın İstenilmesi
Teminatın Paraya Çevrilmesi
-İtirazın Reddi
Mücbir Sebep Halleri
Müteselsil Sorumluluk Kapsamına Alınması
Gelir Vergisi Tevkifatı ve Müteselsil Sorumluluk
Kdv Tevkifatı Uygulaması
Kanuni Temsilciliğin Sorumluluğu
Emtianın Tabi Afetler Sebebiyle Zarara Uğraması
Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi
Üst Makamlara Başvuru
Vergi Borçlarının Tecili ve Taksitlendirilmesi
Yanılma İle İlgili Uyuşmazlıklar

Eğitim Programın Ücreti

Dernek Üyelerine Özel 4500 TL ( KDV DAHİL)

Dernek Üyesi Olmayanlara 6000 TL ( KDV DAHİL)

 

Kredi kartına 12 Taksit seçeneği mevcuttur.

Online eğitim için ihtiyacınız olan şeyler

 

-Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar.

-Aktif internet bağlantısı

Başarınızı ispatlamanın en kolay yolu!

Bu eğitime kayıt olduğunuzda 3 ay boyunca erişim sağlayabilirsiniz. 3 ayın sonunda erişiminiz silinir.
Bu eğitim de 3 aylık şekilde dersler güncellenir. Videolara, testlere ve notlara eğitim boyunca sınırsız erişim hakkınız vardır.

 Eğitimin sonunda, eğitim süresince edinmiş olduğunuz bilgiler ve örnek olaylar ışığında sınava tabi tutulursunuz. Yapılan sınavda geçerli not alarak başarılı olmanız katılım sertifikası alabilirsiniz.

Örnek kısa ders videosu

 

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği Genel Başkanı Üstad Mehmet Kaynak’ın eğitim içerisindeki kısa örnek videosudur.

 

 

Üstadımızın özgeçmişini incelemek isterseniz tıklayın.