Vergi Sorunlarınızdan Kurtulun

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği (kısa adıyla VERSAV) mükelleflerin her türlü cezai müeyyidelere maruz kalması nedeniyle vergi ihtilafları ve vergi davaları konusunda uzman ve deneyimli üstadlar ile birlikte 2013 yılında kurulmuştur.

Vergi konusu ve bununla ilgili uyuşmazlıklar, başlı başına bir uzmanlık konusudur. Özellikle yargı yoluna başvurma aşamasında, uyuşmazlık konusu olay ya da olaylarla ilgili; vergi uygulamasının, konuya ilişkin emsal olabilecek yargı kararlarının, davanın çözümlenmesinde izlenecek yöntemin, dava açma ile ilgili hukuki mevzuatın çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu da ancak uzun yıllar alan bilgi birikimi ve deneyimlerle olabilmektedir.

Üyelerimiz arasında, Emekli Vergi Müfettişleri, Emekli Maliyeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Bağımsız Denetçiler ile birlikte Emekli Vergi Hakimleri bulunmaktadır.

Ülkemizde Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği bu amaçla kurulmuş ve bu biçimde faaliyet gösteren ilk ve tek dernektir.

Vergi Sorunlarınızdan Kurtulun!

 

 

Aşağıdaki konularda herhangi birinde soru ve sorununuz olduğu zaman bizim ile bağlantıya geçebilirsiniz.

0850 304 95 42  0262 606 05 41

Vergi Dairesinin Koda Alması ve Tenzil Yazısı Göndermesi

Özel Esaslara Alınma ve Özel Esaslardan Çıkmanın Yolları

Naylon Fatura ve Müteselsil Sorumluluktan Kurtulmanın Yolları

İhtirazi Kayıtla Beyan

Vergi ve Ceza İhbarnamesi Gönderilmesi

Vergi Suç ve Cezaları

Defter ve Belgelerin İnceleme Elemanına İbraz Edilmemesinin Sonuçları

İdari Para Cezası

Resen Mükellefiyet ve Cezaları

Takdir Komisyonu Kararı

Hatalı Yapılan Tebligatlar

Emlak Vergisi

Gümrük İhtilafları

Vergi İncelemeleri

6183 Sayılı Yasaya Göre Vergi Davaları

Haciz

E-Haciz

Emekli Maaşına Haciz Konulması

Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek

Menkul ve Gayrimenkuller

İhtiyati Haciz

İhtiyati Tahakkuk

Ödeme Emri

Tahakkuk ve Tahsil Zamanaşımı

Teminatın İstenilmesi

Menkul ve Gayrimenkul Malların Haczi

Teminatın Paraya Çevrilmesi

İtirazın Reddi

Mücbir Sebep Halleri

Müteselsil Sorumluluk Kapsamına Alınması
Gelir Vergisi Tevkifatı ve Müteselsil Sorumluluk

Kdv Tevkifatı Uygulaması

Kanuni Temsilciliğin Sorumluluğu
Emtianın Tabi Afetler Sebebiyle Zarara Uğraması

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi

Üst Makamlara Başvuru

Vergi Borçlarının Tecili ve Taksitlendirilmesi

Yanılma İle İlgili Uyuşmazlıklar

İdari Yoldan Çözüm Yolları

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi

Vergi Cezalarından İndirim

Pişmanlık ve Islah

Vergi ve Cezalarda Uzlaşma

İzaha Davet Müessesesi

Yukarıdaki Konular İle İlgili Soru ve Sorunlarınız Olduğunda Hemen Arayın!

 

0850 304 95 42  0262 606 05 41